Monday, January 24, 2011

SIAPA KITA DENGAN SAHABAT

Sabda Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada sahabat Ibnu Umar, 
yang bermaksud: 
“Seorang Muslim bersaudara dengan Muslim yang lain. Ia tidak menganiayanya, 
tidak pula menyerahkannya (kepada musuhnya). 
Barangsiapa yang memenuhi keperluan saudaranya, 
maka Allah akan memenuhi pula keperluannya. 
Siapa yang melapangkan suatu kesulitan seorang Muslim, 
Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan pula dari 
kesulitan-kesulitan yang dihadapi di hari kemudian.”

No comments: